“Μέτρηση της Ποιότητας της Εξυπηρέτησης και της Ικανοποίησης των Πελατών της Κυπριακής Βιομηχανίας Φιλοξενίας με βάση το μοντέλο Servqual”

  1. »
  2. Δημοσιεύσεις
  3. »
  4. “Μέτρηση της Ποιότητας της Εξυπηρέτησης και της Ικανοποίησης των Πελατών...