6 Οκτωβρίου, 2020

Διαχείριση Κινδύνου Ξενοδοχείου

Η σύγχρονη βιομηχανία φιλοξενίας και τουρισμού, όπως και άλλες εταιρείες σήμερα, χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και αστάθεια. Ως αποτέλεσμα, καμία επιχείρηση δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως και να προβλέψει με ακρίβεια τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο παρασκήνιο. Ως εκ τούτου, η διαχείριση hotel κινδύνων είναι ένα ολοένα και πιο σημαντικό θέμα για τους φορείς εκμετάλλευσης ξενοδοχείων, αν λάβουμε υπόψη το διογκούμενο κόστος των αγωγών και της ασφάλισης, δηλαδή, υψηλότερες εκπτώσεις και αυξημένα ασφάλιστρα για λιγότερη κάλυψη.
5 Οκτωβρίου, 2020

Διαχείριση Αλυσίδα Εφοδιασμού Τροφίμων για Εστιατόρια

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (ΕΑΜ) είναι η διαδικασία σχεδιασμού, συντονισμού και ελέγχου αγαθών, υπηρεσιών, ροών πληροφοριών και χρηματοοικονομικών ανταλλαγών από προμηθευτές πρώτων υλών προς τους τελικούς καταναλωτές.  Λόγω του ευρέος πεδίου εφαρμογής της και της εγγενούς πολυπλοκότητας, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί πραγματικά θέμα διαπειθαρχίας. Όσον αφορά τη βιομηχανία φιλοξενίας, μια ολοκληρωμένη επιχείρηση (Restaurant) εξετάζει τη ροή των τροφίμων και των υπηρεσιών, τις πληροφορίες και τις χρηματοοικονομικές ροές από προμηθευτές σε πελάτες και τον τρόπο διανομής των τροφίμων και των υπηρεσιών στην ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού για τη μείωση ή/και την εξάλειψη της επανάληψης της διαδικασίας ·
3 Οκτωβρίου, 2020

Εξυπηρέτηση Πελατών στον Ξενδοχειακό Κλάδο

Στη σημερινή ξενοδοχειακή βιομηχανία, η ποιότητα της υπηρεσίας του πελάτη αποτελεί σημαντικό παράγοντα για μια επιτυχημένη επιχείρηση. Είναι ζωτικής σημασίας για τους διευθυντές του ξενοδοχείου να έχουν μια καλή κατανόηση για το τι ακριβώς θέλουν οι πελάτες. Ο προσδιορισμός των ειδικών προσδοκιών των πελατών, οι διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών και η σχετική σημασία τους για τους πελάτες σε κάθε συγκεκριμένο τμήμα της ξενοδοχίου θα βοηθούσαν σίγουρα τους διευθυντές ξενοδοχείων στην πρόκληση της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών.
2 Οκτωβρίου, 2020

Αρχές της Διαχείρισης της Βιομηχανίας της Φιλοξενίας

Περίληψη Ο θεσμός της φιλοξενίας στην αρχαιότητα θεωρούνταν ιερός και απαραβίαστος. Ήταν υποχρέωση για τους αρχαίους να φιλοξενούν οποιονδήποτε παρουσιαζόταν στο σπίτι τους. Προστάτης του θεσμού αυτού ήταν ο Ξένιος Δίας. Η φιλοξενία στην αρχαιότητα ακολουθούσε μια τυπική διαδικασία: Α) Ο ξενιστής φιλοξενούσε τον ξένο στο σπίτι του Β) Του παρείχε φαγητό και λουτρό Γ) Τον ρωτούσε πληροφοριακά για την οικογένεια και την πατρίδα του Δ) Το έθιμο της φιλοξενίας έκλεινε με ανταλλαγή δώρων. Τόσο ο ξένος όσο και ο ξενιστής δεν έπρεπε ποτέ να έρθουν σε σύγκρουση. Αυτό δέσμευε και τα παιδιά τους.
6 Αυγούστου, 2020

“Μέτρηση της Ποιότητας της Εξυπηρέτησης και της Ικανοποίησης των Πελατών της Κυπριακής Βιομηχανίας Φιλοξενίας με βάση το μοντέλο Servqual”

Το τουριστικό προϊόν της Κύπρου φθίνει, ενώ παράλληλα γίνεται όλο και πιο ακριβό. Την ίδια περίοδο οι γειτονικοί και ανταγωνιστικοί της προορισμοί συνεχίζουν να βελτιώνονται. Ως αποτέλεσμα, ο συσχετισμός αξία και προς λεφτά (value for money) σε σχέση με τους ανταγωνιστές της επιδεινώνεται. Αρκετά κενά και ταυτόχρονα περιθώρια βελτίωσης κατέγραψε σχετική μελέτη-έρευνα του δρος Κεφάλα Σωτήρη, Ph.D (εκπαιδευτικός, συγγραφέας, ερευνητής).
6 Αυγούστου, 2020

Ποιοτική Εξυπηρέτηση Τουριστών

Με αφορμή πολλών δημοσιευμάτων στο ημερήσιο τύποθέμα: «Δεν αρκεί να έχουμε ποιοτικά ξενοδοχεία», μου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσω εν συντομία, για πρώτη φορά δημοσίως, τα αποτελέσματα έρευνάς μου, την οποία έχω κάνει το 2000, με θέμα: "Οι προσδοκίες και αντιλήψεις πελατών για την ποιότητα υπηρεσιών των ξενοδοχείων τεσσάρων αστέρων".
5 Αυγούστου, 2020

Μεγάλη Ευθύνη φέρουν οι Βουλευτές Αμμοχώστου για τα προβλήματα της Τουριστικής Περιοχής Αμμοχώστου (2009)

Με απελπισία, λόγω των όσων καταστροφικά συμβαίνουν στην τουριστική περιοχή Αμμοχώστου, επανέρχομαι στην επιστολή που απέστειλα στους βουλευτές της επαρχίας μας το 1998, σχετικά με τη ορθολογιστική ανάπτυξη της τουριστικής περιοχής του Πρωταρά και Αγίας Νάπας.
23 Ιουλίου, 2020

Αναπτύσσοντας Οργανωτική Κουλτουρα σε Ξενοδοχείο

Ο επαγγελματισμός του Διευθυντή του Ξενοδοχείου είναι ένα από τα πιο προκλητικά επαγγέλματα στην βιομηχανία της φιλοξενίας. Ο βασικός στόχος του διευθυντή είναι να έχει την ικανότητα να πετύχει το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης που απαιτείται από τους πελάτες και τη υψηλότερη αποδοτικότητα σε κέρδη που απαιτείται από την μεριά της εταιρίας του ξενοδοχείου. Έτσι, ο διευθυντής πρέπει να καταλάβει πως η οργανωτική κουλτούρα αναπτύσσεται μέσα στο ξενοδοχείο.