Τεχνολογία Εστιατορικής Τέχνης

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τεχνολογία Εστιατορικής Τέχνης


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες του εστιατορίου, ώστε να μπορούν να τις εφαρμόσουν στους τομείς της προετοιμασίας και της εξυπηρέτησης των τροφίμων και των ποτών.


ΕΝΟΤΗΤΕΣ

16

ΩΡΕΣ

230

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Προσδιορίζουν τισ έννοιες ξενοδοχείου - Εστιατορίου.
 • Ξέρουν την ιεραρχία και τα καθήκοντα του προσωπικού.
 • Κατανοούν τη σημασία της ασφάλειας και της υγιεινής στους χώρους εργασίας.
 • Γνωρίζουν, χρησιμοποιούν καθαρίζουν και συντηρούν σωστά τον εξοπλισμό εστιατορίου.
 • Αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη Εστιατορική Τέχνη.
 • Κατανοούν το λειτουργικό πλαίσιο των Ξενοδοχειακών ταιρειών.
 • Ξεχωρίζουν τις κυριότερες μεθόδους εξυπηρέτησης.
 • Αναπτύσσουν στάσεις που προωθούν την επαγγελματική εκπαίδευση.
 • Έχουν συμπεριφορές που προωθούν τη συνεργασία και την ομαδική εργασία.
16 Ιουλίου, 2020
<em>MODULE 2</em> Intro to Hotel and its departments
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Εισαγωγή στην Τουριστική Βιομηχανία
16 Ιουλίου, 2020
<em>MODULE 2</em> Intro to Hotel and its departments
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Ξενοδοχείο και τα Τμήματα του
16 Ιουλίου, 2020
<em>MODULE 3</em> Restaurant Personnel
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Προσωπικό Εστιατορίου
16 Ιουλίου, 2020
<em>MODULE 4</em> Dining Room and its Equipment
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Χώρος και Εξοπλισμός Εστιατορίου
16 Ιουλίου, 2020
<em>MODULE 5</em> Hygiene and Safety in the Restaurant
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Υγιεινή και Ασφάλεια Εστιατορίου
16 Ιουλίου, 2020
<em>MODULE 6</em> Mise en Place for Restaurant
ENOTHTA 6 Οργάνωση και Λειτουργία Εστιατορίου
16 Ιουλίου, 2020
<em>MODULE 7</em> Menu Planning
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Σύνθεση Μενού
16 Ιουλίου, 2020
<em>MODULE 8</em> Restaurant's Captain Order
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Παραγγελίες Φαγητών και Ποτών
16 Ιουλίου, 2020
<em>MODULE 9</em> Food Service Methods
ΕΝΟΤΗΤΑ 9 Μέθοδοι Παράθεσης Φαγητών
16 Ιουλίου, 2020
<em>MODULE 10</em> Breakfast Serving Methods
ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Μέθοδοι Παράθεσης Προγευμάτων
15 Ιουλίου, 2020
<em>MODULE 11</em> Room Service
ΕΝΟΤΗΤΑ 11 Παράθεση στα Δωμάτια Πελατών
15 Ιουλίου, 2020
<em>MODULE 12</em> Banquet
ΕΝΟΤΗΤΑ 12 Οργάνωση Δεξιώσεων
15 Ιουλίου, 2020
<em>MODULE 13</em> Organize Conference
ΕΝΟΤΗΤΑ 13 Οργάνωση Συνεδρίων
15 Ιουλίου, 2020
<em>MODULE 14</em> Outside Catering
EΝΟΤΗΤΑ 14 Εξωτερικές Εκδηλώσεις
15 Ιουλίου, 2020
<em>MODULE 15</em>  Professional Ethics
ΕΝΟΤΗΤΑ 15 Επαγγελματική Αγωγή
15 Ιουλίου, 2020
<em>ΕΝΟΤΗΤΑ 16</em> Σημερινές Τάσεις στην Επισιτιστική Βιομηχανία
ΕΝΟΤΗΤΑ 16 Σημερινές Τάσεις στην Επισιτιστική Βιομηχανία