8 Μαρτίου, 2021
Δομή του Εγκεφάλου και τις Λειτουργίες του
Η εν λόγω ανάθεση ασχολείται με τις έννοιες που σχετίζονται με τη διαδικασία της διαπίστευσης σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το αρχικό κεφάλαιο περιγράφει τους τύπους της διαπίστευσης, διάφορα πρότυπα για τη διαπίστευση, οι σκοποί και οι στόχοι της διαδικασίας διαπίστευσης, αλλά και τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από την κυβέρνηση για να πάρει αναγνωρισμένο. Το επόμενο κεφάλαιο εξηγεί λεπτομερώς τις διάφορες οργανώσεις που εμπλέκονται παροχή διαπίστευσης.
22 Ιουλίου, 2020
Διαπίστευσης
Η εν λόγω ανάθεση ασχολείται με τις έννοιες που σχετίζονται με τη διαδικασία της διαπίστευσης σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το αρχικό κεφάλαιο περιγράφει τους τύπους της διαπίστευσης, διάφορα πρότυπα για τη διαπίστευση, οι σκοποί και οι στόχοι της διαδικασίας διαπίστευσης, αλλά και τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από την κυβέρνηση για να πάρει αναγνωρισμένο. Το επόμενο κεφάλαιο εξηγεί λεπτομερώς τις διάφορες οργανώσεις που εμπλέκονται παροχή διαπίστευσης.
22 Ιουλίου, 2020
Πρότυπα Διαπίστευσης
Η εν λόγω ανάθεση έχει σχεδιαστεί για να απεικονίζουν τα πρότυπα της Διαπίστευσης. Τα πρότυπα που σχετίζονται με την AACSB, ACBSP και τα EFMD ασχολείται λεπτομερώς, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων όπως η στρατηγική διαχείρισης πρότυπα, πρότυπα για τη σχολή και τους σπουδαστές, κλπ. Οι στρατηγικές διαχείρισης πρότυπα περιλαμβάνουν Δήλωση Αποστολής, πνευματικής εισφορές, συνεχής βελτίωση των στόχων, οικονομικών στρατηγικών και άλλοι .
22 Ιουλίου, 2020
Air-Canada Mελέτη
Πρόταση Ως μια ανεξάρτητη εξωτερική Σύμβουλος Σταδιοδρομίας από το Διεθνές γραφείο παροχής συμβουλών σταδιοδρομίας ή Whitney, Wakefield, Thomas & Associates, έχουν ετοιμάσει τα εξής απολύσουν σχέδιο για τη Μέση Διευθυντές και στις αρχές του σχεδίου πακέτο συνταξιοδότησης για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους.
22 Ιουλίου, 2020
Πόλεμος Χαλκού: Arcelor VS Mittal
Η υπόθεση περιγράφει την εχθρική προσφορά εξαγοράς από την Mittal Steel για την Arcelor χάλυβα σε τι κατέληξε να είναι ένα από τα πιο οξεία εξαγορές στην ιστορία της Ευρώπης. Η μάχη ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2006 και διήρκεσε έξι μήνες. Από την αρχή, η διοίκηση της Arcelor Mittal συμφωνία αντιστάθηκε, χρησιμοποιώντας κάθε δυνατή άμυνα που αφορούν πολιτικούς, τραπεζίτες και συμβούλους δημοσίων σχέσεων, μεταξύ άλλων. Υπήρχε ακόμη και μια προτεινόμενη συγχώνευση με τη ρωσική εταιρεία σε μια απελπισμένη προσπάθεια να αποφύγει την εχθρική προσφορά εξαγοράς.
22 Ιουλίου, 2020
Μελέτη Εταιρίας Boeing
Η Boeing είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή αεροσκαφών από τη δεκαετία του 1960 και ήταν ο πρώτος κατασκευαστής των αεροσκαφών για να ακολουθήσει μια συνολική στρατηγική, η οποία παρήγαγε πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων της Boeing έχουν τη διατήρηση του ρόλου της ως ηγέτης στον τομέα της αεροναυπηγικής και της κυριαρχίας του κάθε τομέα της βιομηχανίας.
22 Ιουλίου, 2020
E-Learning Μοντέλο Εκπαίδευσης
E-learning είναι ένας τρόπος εκπαίδευσης που ενσωματώνει αυτο-κίνητρο, την επικοινωνία, την αποτελεσματικότητα, και την τεχνολογία. Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει περιορισμένη κοινωνική αλληλεπίδραση, οι μαθητές πρέπει να κρατήσει τον εαυτό τους κίνητρα. Η απομόνωση εγγενής στην ηλεκτρονική μάθηση απαιτεί από τους μαθητές να επικοινωνούν με τον εκπαιδευτή συχνά για να ολοκληρώσει τα καθήκοντα τους. E-learning είναι αποτελεσματική, δεδομένου ότι καταργεί τις αποστάσεις και μετέπειτα commutes.
22 Ιουλίου, 2020
Ίδρυση Εταιρείας στην Κίνα: Πλεονεκτήματα και Ευκαιρίες
Σε αυτή τη έρευνα, η Κίνα φαίνεται πράγματι να προσφέρει το νέο εύρημα μάρκετινγκ μεταξύ των οποίων και τα άλλα μέλη του WTO φαίνεται να πιστεύουν. Αυτό, παρά το γεγονός ότι, ακόμη και με πολιτικές παραχωρήσεις και περαιτέρω ανοικτή πρόσβαση προς τα έξω τις άμεσες ξένες επενδύσεις, η κινεζική τοπίο έχει αρκετή γραφειοκρατία και εξακολουθεί να είναι αρκετά ξενοφοβική στη φύση ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια εισόδου στην αγορά για τα επόμενα χρόνια.
22 Ιουλίου, 2020
Netflix Inc. – Στρατηγικό Πλάνο
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει την Ενσωμάτωση Netflix τρέχουσα θέση και την ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για την εν λόγω εταιρεία. Για τους σκοπούς της μελέτης, θα χρησιμοποιήσω το Στρατηγικό Μοντέλο Διαχείρισης σχεδιάστηκε από τον καθηγητή κ. Forgione να αναλύσει την εταιρεία Netflix. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ανάλυσης SWOT για να αναλύσει τα πλεονεκτήματα, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές της εταιρείας. Επίσης, θα εξεταστεί το ανταγωνιστικό κλάδο της αγοράς και τις προκλήσεις γύρω από την εν λόγω εταιρεία.
22 Ιουλίου, 2020
Ανάπτυξη Ακίνητης Ιδιοκτησίας στην Κίνα
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και Ανάπτυξης στην Κίνα είναι μία από τις ταχέως αναπτυσσόμενη στην κινεζική οικονομία. Δεδομένου ότι είναι ένα εξαιρετικά τεχνικό και η διάχυτη φύση του θέματος, θα ήταν αναγκαίο για να τραβήξει μαζί τους πολλές πηγές και δημοσιευμένες στατιστικές σχόλιο ειδικός, προκειμένου να παραχθεί μια συνεκτική υπόψη την παρούσα κατάσταση της αγοράς, και να δώσει δείκτες για τη μελλοντική ανάπτυξή της, ενώ την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στη ζήτηση των αλλαγών στη νομοθεσία και τη φορολογία.
22 Ιουλίου, 2020
Αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Cheyney, Pennsylvania
Η εν λόγω ανάθεση αναλύει ένα αυτόνομο έκθεση της μελέτης του Cheyney Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Στο πρώτο κεφάλαιο, η επιτροπή μελέτης αυτο και το θέμα της εισάγονται μαζί με τη φύση και έκταση της αυτοδιδασκαλίας. Η στόχους, την αποστολή και το όραμα του Πανεπιστημίου Cheyney συζητούνται σε λεπτομερή. Τα υπόλοιπα κεφάλαια συζητήσουν το κριτήριο της ηγεσίας, στρατηγικού σχεδιασμού, Μέτρηση, Ανάλυση και Διαχείριση Γνώσης, σπουδαστών, των ενδιαφερομένων μερών, καθηγητές και προσωπικό Focus και Διαχείριση Διαδικασιών.
21 Ιουλίου, 2020
Ο Ρόλος των Συναισθημάτων στην Εκμάθηση του Eγκεφάλου
Μάθηση είναι η διαδικασία απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών, μέσα από τη μελέτη ή την εμπειρία που προκαλεί μια αλλαγή της συμπεριφοράς. Αυτό θα είναι επίμονη, μετρήσιμοι και συγκεκριμένοι που επιτρέπει σε ένα άτομο να αναθεωρήσει την προηγούμενη νοητική κατασκευή, την εννοιολογική γνώση, όπως στάσεις και αξίες, ή να διατυπώσει μια νέα δομή.