27 Ιουλίου, 2020
Αναπτύσσοντας μια Οργανωτική Κουλτούρα σε Ξενοδοχείο
Το επάγγελμα της διαχείρισης του ξενοδοχείου είναι ένα από τα πιο απαιτητικά επαγγέλματα στον κλάδο της φιλοξενίας. Η επιτυχία ενός διαχειριστή ξενοδοχείου στον κλάδο της φιλοξενίας καθορίζεται από πολλές εξειδικευμένες δεξιότητες όπως ο προγραμματισμός, η επικοινωνία, η λήψη αποφάσεων, η στρατολόγηση, η ανάθεση και η γνώση. Βασικός στόχος ενός επιτυχημένου διευθυντή ξενοδοχείου είναι να είναι σε θέση να επιτύχει το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών και την υψηλότερη αποδοτικότητα. Αλλά πριν κάποιος επιτυχημένος διευθυντής ξενοδοχείου μπορεί να αναπτύξει και να δημιουργήσει αυτή τη στρατηγική, ένας διευθυντής πρέπει να κατανοήσει πώς αναπτύσσεται η οργανωτική κουλτούρα σε ένα ξενοδοχείο.
27 Ιουλίου, 2020
Ικανοποίηση Πελατών στον Κλάδο της Φιλοξενίας
Η ικανοποίηση του πελάτη είναι μια ατέρμονη διαδικασία. Ο στόχος της ικανοποίησης των πελατών είναι η διατήρησή τους, καθώς η διατήρηση των πελατών αντικατοπτρίζει άμεσα το κέρδος της βιομηχανίας φιλοξενίας. Αν και οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν καλό συντονισμό μεταξύ της ικανοποίησης των πελατών και της διατήρησης των πελατών, ο ρυθμός διατήρησης μπορεί να επηρεαστεί από τον υψηλό ανταγωνισμό στην αγορά, την έλλειψη διαφοροποίησης μεταξύ υπηρεσιών/προϊόντων, την έλλειψη ενδιαφέροντος μεταξύ των πελατών σχετικά με την υπηρεσία/το προϊόν και την έλλειψη συμμετοχής μεταξύ των πελατών σχετικά με την εν λόγω υπηρεσία/προϊόν.
27 Ιουλίου, 2020
Διαμορφώνοντας Πολυμορφικό Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων για τη Λειτουργίια των Ξενοδοχείων
Οι ταξιδιώτες γίνονται περισσότερο ευαίσθητοι στις τιμές, λιγότερο πιστοί και πιο εξελιγμένοι στις επιλογές των ξενοδοχείων τους. Η χρήση ενός συστήματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) έχει καταστεί στρατηγική αναγκαιότητα για την προσέλκυση και την αύξηση της ενίσχυσης των επισκεπτών. Για την τρέχουσα μελέτη περίπτωσης, χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα πολλαπλών καναλιών CRM για να εξεταστεί η αποτελεσματικότητά του στις σχέσεις των επισκεπτών του Iliada Beach Hotel (IBH) στην Κύπρο.
27 Ιουλίου, 2020
Ποιοτικές Υπηρεσίες στον Κλάδο της Φιλοξενίας: Επίτευξη Αποτελεσματικών Διαδικασιών Παροχής Υπηρεσιών και Σχεδίων
Στη σημερινή ξενοδοχειακή βιομηχανία, η ποιότητα της εξυπηρέτησης πελατών αποτελεί σημαντικό καθοριστικό παράγοντα για μια επιτυχημένη επιχείρηση. Για τον κλάδο της φιλοξενίας, ο ρόλος των υπηρεσιών είναι κεντρικής σημασίας, καθώς η ποιότητα των υπηρεσιών έχει άμεσο αντίκτυπο στα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών, πράγμα που με τη σειρά του μεταφράζεται αναπόφευκτα σε ταιριαστά επίπεδα αποδοτικότητας.
27 Ιουλίου, 2020
Εξερευνώντας τα Μοντέλα Ποιότητας των Υπηρεσιών στις Λειτουργίες του Ξενοδοχείου
Αυτό το ερευνητικό άρθρο παρουσιάζει τα ευρήματα μιας μελέτης που ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της 2013 στη ξενοδοχουργία της Αγίας Νάπας – Πρωταρά στην Κύπρο. Ο μείζων στόχος του εγγράφου ήταν η εξέταση των στοιχείων της ποιότητας των υπηρεσιών και η αξιολόγηση τριών διαφορετικών μοντέλων ποιότητας υπηρεσιών, έτσι ώστε να καθοριστούν οι επιπτώσεις τους στις πολιτικές και τις διαδικασίες που προβλέπουν οι ξενοδοχειακές οργανώσεις.
27 Ιουλίου, 2020
Αντιμετώπιση Παραπόνων στον Κλάδο της Φιλοξενίας
Οι υπηρεσίες στον κλάδο της φιλοξενίας επικεντρώνονται στον επισκέπτη. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα προσδιορισμού διαφόρων ειδών επισκεπτών και η πρόβλεψη των αναγκών τους είναι σημαντική για τη διαχείριση αποδοτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τη φιλοξενία. Επιπλέον, σε αυτή τη σύγχρονη εποχή του ακτιβισμού των καταναλωτών και των σταυροφόρων των μέσων ενημέρωσης, καμία διακοπή της υπηρεσίας, ειδικά στον κλάδο της φιλοξενίας, δεν μπορεί να ληφθεί ελαφρά.