ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τεχνολογία Εσιατορικής Τέχνης

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες του εστιατορίου, ώστε να μπορούν να τις εφαρμόσουν στους τομείς της προετοιμασίας και της εξυπηρέτησης των τροφίμων και των ποτών.


Διαβάστε περισσότερα
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εργαστήρια Εστιατορικής Τέχνης

Το ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ έχει διατυπώσει πρόγραμμα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων υποψήφιων νέων στον τομέα της φιλοξενίας. Η φιλοδοξία είναι να εκπαιδεύσει και να αναπτύξει δεξιότητες σε ανέργους και απασχολούμενους νέους στον τομέα της φιλοξενίας.


Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ή Προγράμματα Κατάρτισης

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την έναρξη των επαγγελματικών συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών μου. Η μακρόχρονη επαγγελματική και ακαδημαϊκή μου εμπειρία, εμποτισμένη με τις καινοτόμες και προοδευτικές τάσεις της αγοράς στον ξενοδοχειακό τομέα, μου επέτρεψε να αναπτύξω σύγχρονα, καινοτόμα και παραγωγικά προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και προγράμματα κατάρτισης.


Διαβάστε Περισσότερα