ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Υπηρεσιών Τροφίμων & Ποτών


Εισαγωγή:

Το ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ έχει διατυπώσει πρόγραμμα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων υποψήφιων νέων στον τομέα της φιλοξενίας. Η φιλοδοξία είναι να εκπαιδεύσει και να αναπτύξει δεξιότητες σε ανέργους και απασχολούμενους νέους στον τομέα της φιλοξενίας.

Στόχοι:

Εξηγεί στους μαθητές πώς να παρέχουν υπηρεσίες με γνώμονα τον επισκέπτη, βρίσκοντας τι θέλουν και περιμένουν οι επισκέπτες, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες τους, χρησιμοποιώντας σωστά τις στιγμές της αλήθειας. Οι μαθητές αποκτούν σε βάθος τεχνικές τεχνογνωσίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη συνεπή παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε κάθε τύπο επιχείρησης.


ΕΝΟΤΗΤΕΣ

16

ΩΡΕΣ

230

Κατά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να εφαρμόσουν τις δεξιότητες στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών με φαγητό και ποτά
  • Να πάρουν εντολές κατά την εφαρμογή δεξιοτήτων των προκλητικές και τις πωλήσεις
  • Να κατανοούν της ακολουθίας των λειτουργιών σέρβις και του εξοπλισμού που απαιτείται
  • Να κατανοούν τους διάφορους πόρους που απαιτούνται για τη λειτουργία τους
  • Να έλεγχουν τα αποθέμάτα και ταν εξόδα
  • Να μάθουν πώς μπορούν να επιτευχθεί η ικανοποίηση των πελατών