ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τεχνολογία Εστιατορικής Τέχνης


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες του εστιατορίου, ώστε να μπορούν να τις εφαρμόσουν στους τομείς της προετοιμασίας και της εξυπηρέτησης των τροφίμων και των ποτών.


ΕΝΟΤΗΤΕΣ

16

ΩΡΕΣ

230

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Προσδιορίζουν τισ έννοιες ξενοδοχείου - Εστιατορίου.
  • Ξέρουν την ιεραρχία και τα καθήκοντα του προσωπικού.
  • Κατανοούν τη σημασία της ασφάλειας και της υγιεινής στους χώρους εργασίας.
  • Γνωρίζουν, χρησιμοποιούν καθαρίζουν και συντηρούν σωστά τον εξοπλισμό εστιατορίου.
  • Αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη Εστιατορική Τέχνη.
  • Κατανοούν το λειτουργικό πλαίσιο των Ξενοδοχειακών ταιρειών.
  • Ξεχωρίζουν τις κυριότερες μεθόδους εξυπηρέτησης.
  • Αναπτύσσουν στάσεις που προωθούν την επαγγελματική εκπαίδευση.
  • Έχουν συμπεριφορές που προωθούν τη συνεργασία και την ομαδική εργασία.