Βιβλία

Νέα βιβλία για όλους που ασχολούνται στην ξενοδοχειακή, τουριστική και επισιτιστική βιομηχανία

Με αίσθηση μεγάλης χαράς και συναισθήματος επικοινωνώ μαζί σας για να σας πληροφορήσω ότι έχω γράψει και δημοσιεύσει τα ακόλουθα βιβλία σχετικά με την Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Επισιτιστική Βιομηχανία:

  • “Η Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία στην Κύπρο”
  • “Οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις των πελατών σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών στα ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων της Κύπρου”
  • “Η λειτουργία ενός οργανωμένου ξενοδοχειακού συγκροτήματος διαμερισμάτων”
  • “Μενού: Σχεδιασμός και Ανάλυση Εστιατορίου”
  • “Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας εστιατόριου”
  • “Οι διαδικασίες του τμήματος αγορών”
  • Και τα έξι βιβλία έχουν μεταφραστεί στην Ελληνική γλώσσα. Έτσι, υπάρχουν τώρα δύο σειρές από έξι βιβλία, ένα στα Ελληνικά και ένα στα Αγγλικά.

Τα βιβλία έχουν επεξεργαστεί από τους βραβευτικούς εκδότες του ου Ανδρέου. Όλα τα βιβλία είναι έγχρωμα, τυπωμένα σε χαρτί υψηλής ποιότητας και δεμένα σε πολυτελή μορφή. Τα βιβλία περιέχουν εκατοντάδες έγχρωμες φωτογραφίες και έναν μεγάλο αριθμό έγχρωμων πινάκων που καθιστούν πολύ εύκολο να διαβάσουν τα βιβλία και να αφομοιώσουν τις πληροφορίες που περιέχουν. Κάθε σειρά βιβλίων προσφέρεται σε ειδική μορφή πολυτελούς κουτιού, αλλά τα βιβλία είναι επίσης διαθέσιμα ξεχωριστά.

Θα χαρούμε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες ή να σας παρέχουμε τα βιβλία. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας, χωρίς καμία υποχρέωση από μέρους σας.