KΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, PHD,MSC,MBA,BSC,CHA
Αναπληρωτής Καθηγητής, InterNapa College

Ακαδημαικός – Ερευνητής – Συγγραφέας
Διεύθυνση: 109 Akefalou Str. Paralimni, Cyprus
Τηλέφωνο (κιν): +357 99684456 Φάξ: +357 23819452
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: soteriskefalas@outlook.com
Ιστοσελίδα: www.soteriskefalas.com

ΜΟΡΦΩΣΗ

2007 – 2010 International School of Management New York, N.Y.
Ph.D Degree in International Business Management (Διδακτορική Μελέτη: Μέτρηση Ποιότητας Εξυπηρέτησης και της Ποιότητας Εξυπηρέτησης Πετάτων στην Βιομηχανία της Φιλοξενίας στην Κύπρο.
Μαθήματα Σπουδών: Σύγχρονες Ηγετικές Ικανότητες, Διοίκηση Επιχειρησιακής Καινοτομίας, Διοίκηση Πέντε Αστέρων, Χρηματαγορές, Θεσμοί & Επενδύσεις, Διοίκηση Πελατειακών Σχέσεων, Διοίκηση Αλυσίδας Τροφοδοσίας, Θεσμικές Αλλαγές και Ανάπτυξη της Οικονομίας στην Κίνα, Διδασκαλία του Ανθρώπινου Εγκέφαλου, Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στον 21ο αιώνα, κλπ.

1997-2000 Sheffield Hallam University Sheffield, UK MSc Πτυχίο στη Διεύθυνση Φιλοξενίας
Μαθήματα Σπουδών : Διεύθυνση Πληροφοριών, Οικονομία, Διεύθυνση Φιλοξενίας, Διεύθυνση Ποιότητας Φιλοξενίας, Στρατηγική Διεύθυνση, Τεχνολογία Συστημάτων Τροφής : Σχεδιασμός, Διατριβή : «Προσδοκίες και Αντιλήψεις περί Ποιότητας Υπηρεσίας σε Ξενοδοχεία Τεσσάρων Αστέρων στην Κύπρο».

1986-1988 Pacific States University Los Angeles, California M.B.A. Πτυχίο, Διεθνής Διεύθυνση
Μαθήματα Σπουδών : Εργασίες Διεύθυνσης, Διεύθυνση Λογιστικής, Νομοθεσία Διεθνών Επιχειρήσεων, Οικονομική Εταιριών, Διεύθυνση Μάρκετιγκ, Διατριβή : “Η Λειτουργία ενός Συγκροτήματος Ξενοδοχειακών Διαμερισμάτων».

1981-1984 Denver University Denver,Colorado B.S.B.A. Πτυχίο, Διεύθυνση Ξενοδοχείου και Εστιατορίου
Mαθήματα σπουδών : Διεύθυνση Ξενοδοχείου και Εστιατορίου, Λογιστική για τη Επισιτιστική & Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μελέτες Βιωσιμότητας για Ξενοδοχεία και Εστιατόρια, κλπ.

1979-1981 Nassau Community College Garden City, N.Y. A.A.S. Πτυχίο, Διοίκηση Ξενοδοχειακής Τεχνολογίας
Πήρε το πτυχίο του με Έπαινο (Cum Laude).
Μαθήματα σπουδών : Λειτουργία του Τμήματος Υποδοχής, Λειτουργία του Τμήματος Τροφίμων και Ποτών, Διεύθυνση Τουρισμού, Διεύθυνση Ξενοδοχείου & Εστιατορίου κλπ.

1990-Indefinite AH&MA Educational Institute , East Lansing,Ml.
C.H.A.: Certified Hotel Administrator: Πιστοπιημένος Διευθυντής Ξενοδοχείου

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

2013 – 2016, Επιθεωρητής Ξενοδχειακών και Επισιστιστικών Τεχνών, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπάιδευσησ, Υπουργείο Παιδείας

 • Αναλαμβάνει την επιθέωρηση σχολείων μέσης εκπαίδευσης και την επιθεώρηση και αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού της ειδικότητας του (Ξενοδοχειακά)
 • Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμόρφωση για το διδακτικού προσωπικό
 • Αναλαμβάνει διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα, π.χ συντονισμό, προγραμματισμό μαθημάτωνν, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις , καθοδήγηση, επαγγελαμτικό προσανατολισμό, κτλ
 • Εκτελεί οποασδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν

2011 – 2013 (8 Φεβρουαρίου) Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου, Παραλίμνι, Κύπρος
Διευθυντής

 • Έχει την γενική ευθύνη για την έρρυθμη λειτουργία της Σχολής και την υλοποίηση των Σκοπών και Στόχων της Παιδείας και της Σχολής
 • Έχει την γενική ευθύνη συντονισμού και επικοινωνίας
 • Έχει την γενική ευθύνη προγραμματισμού και γενικού ελέγχου
 • Χαράσσει τη στρατηγική για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης
 • Έχει τη γενική ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του έργου στη Σχολή
 • Είναι υπεύθυνος για την ΥΣΕΑ
 • Προεδρεύει των συνεδριάσεων των μελών της Διεύθυνσης
 • Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Καθηγητικού Συλλόγου

2008-2011 Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου Παραλίμνι, Κύπρος
Βοηθός Διευθυντής Α’

 • ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
 • Υπεύθυνος για τα αναλυτικά προγράμματα, τα μέσα διδασκαλίας, τις μεθόδους διδασκαλίας, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση του μαθητή, τν υποδοχή των νεοδιόριστων στα πλαίσια του προγράμματος δράσης,
 • Ενημερώνει τα μέλη του καθηγητικού συλλόγου αναλυτικά για τις προτεραιότητες/κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής αρχής για τα πιο πάνω θέματα,
 • Αναλαμβάνει το συντονισμό/Συμβούλων Ειδικότητας
 • ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΗΜΙΟΡΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΔΡΑΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”
 • Για την ενίσχυση της δημιουργικής απασχολήσης των μαθητών, την ενθάρρυνση για ανάπτυξη πρωτοβουλιών/δεξιοτήτων/ενδιαφερόντων,
 • Για τη γνωριμία/προσφορά υπηρεσιών στη σχολική, τοπική και διεθνή κοινότητα,
 • Για την παροχή περισσότερων ευκαιριών για επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
 • Για εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων συναφών με τους στόχους του προγράμματος Δ.Δ.Κ.

2001-2008 Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου, Παραλίμνι, Κύπρος
Βοηθός Διευθυντής

 • Βοηθά το Διευθυντή της Σχολής σχετικά με την κανονική και αποτελεσματική διεύθυνση και λειτουργία της Σχολής
 • Συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες της σχολής
 • Εχει την ευθύνη για ορισμένες ειδικές δραστηριότητες στη σχολή που ο διευθυντής του αναθέτει
 • Διδάσκει μαθήματα σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα
 • Επιτηρεί και συντονίζει το τμήμα του δηλ. είναι συντονιστής του κλάδου των ξενοδοχειακών
 • Επιτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που βοηθούν τους μαθητές, το σχολείο και την εκπαίδευση γενικά

1988 – 2000 Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου, Παραλίμνι, Κύπρος
Εκπαιδευτής Ξενοδοχειακών

 • Διδάσκει μαθήματα σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα
 • Καθοδήγει τους μαθητές να γίνουν καλοί και δημοκρατικοί πολίτες
 • Διασφάλιση της ευημερίας των μαθητών
 • Συντονίζει τα αναλυτικά προγράμματα των εκπαιδευτών του ξενοδοχειακού κλάδου
 • Επιθεώρει την πρακτική εκπαίδευση των μαθητών στα ξενοδοχεία

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

1986-1988 Flora Hotel, Πρωταράς, Κύπρος
Διευθυντής Τροφίμων και Ποτών

 • Επιλογή, επίβλεψη, και καταρτισμός προγράμματος των υπαλλήλων
 • Αγορά τροφίμων και ποτών
 • Καθορισμός κόστους τροφίμων και ποτών, κλπ

Μάρτιος-Οκτώβριος(1984-86) Green Βay Hotel Πρωταράς,Κύπρος
Βοηθός Διευθυντής

 • Διασφάλιση της ευημερίας των πελατών (φιλοξενουμένων)
 • Επίλυση οιωνδήποτε αποριών/ παραπόνων σχετικά με τη διαμονή
 • Συντονισμός των προσπαθειών του προσωπικού του ξενοδοχείου να ικανοποιήσει τους πελάτες

Ιούλιος-Αύγουστος 1983 Fig Tree Restaurant Πρωταράς, Κύπρος
Τραπεζοκόμος

 • Ετοιμασία τραπεζιών για μεσημεριανό/ γεύμα
 • Κανονική λήψη παραγγελιών και σερβίρισμα
 • Εισηγήσεις σχετικά με τα φαγητά και τον τρόπο εξυπήρετησης των

Ιούλιος-Αύγουστος 1982 Nissi Beach Hotel Αγία Νάπα, Κύπρος
Υπάλληλος υποδοχής

 • Καλωσόρισμα και εγγραφή πελατών
 • Διατήρηση μόνιμου ευρετηρίου δωματίων προς πώληση
 • Καταγραφή όλων των συναλλαγών των πελατών

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

 • Οι Προσδοκίες και Αντιλήψεις των Πελατών για την ποιότητα υπηρεσιών των Ξενοδοχείων Τεσσάρων Αστέρων της Κύπρου (Διατριβή)
 • Η Ξενοδοχειακή και η Επισιτιστική Βιομηχανία στην Κύπρο
 • Η Λειτουργία Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος
 • Σχεδιασμός και Ανάλυσης Μενού
 • Διεργασίες του Τμήματος Τροφίμων και Ποτών
 • Μελέτη Σκοπιμότητας και Βιοσιμότητας Εστιατορίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 • 2018 – International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism – ICSIMAT, University of South Aegean, Athens, Greece, Paper Presentation: “Developing Multi-Channel Customer Relationship Management Strategy for Hotel Operation”.
 • 2018 – 11th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business. University of Malta, Malta Paper Presentation: “Developing a Hotel Organizational Culture”.
 • 2017 – AIHR Annual Conference, Strenden University, Holland. Paper Presentation: Quality Service in the Hospitality Industry: Achieving Effective Service Processes and Designs”.
   2015 – The 3rd World Research Summit for Tourism and Hospitality, Rosen College, Orlando, USA. Paper Presentation: “Developing Multi-Channel Customer Relationship Management Strategy for Hotel Operation”.
 • 2012 – The 4th Research Symposium in Service Management, Marian International Institute of Management (MIIM). Paper presentation: “Customer Satisfaction inhospitality Industry”.
   2011 – The 12th International Research Symposium on Service Excellence in Management, The Center for Hospitality Research, School of Hotel Administration, Cornell University, Ithaca, New York, USA. Paper Presentation: “Building a Hotel Organizational Culture”.
 • 2008 – Tenth International Conference – INBUSH- Amity University, Delhi, India. Paper Presentation: Developing a Hotel Organizational Culture. Recipient of 1st Research Award.
 • Διεθνές Συνέδριο Θρησκευτικού Τουρισμού: “Θρησκευτικός Τουρισμός και Αειφορία”, της Διεθνούς Ένωσης Τουρισμού
 • Συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων που οργάνωσε ο ΠΑΣΥΞΕ και ο Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων Κύπρου καθώς και σε πολλά άλλα με θέμα τη Βιομηχανία Φιλοξενίας Παγκοσμίως.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

 • Nassau College : Στον Κατάλογο Αρίστων Μαθητών του Κοσμήτορα για δυο συνεχή χρόνια
 • Denver University : Αποδέκτης Υποτροφίας στον Αθλητισμό
 • Πανεπιστήμιο Denver : Πολυτιμότατος Παίκτης για τρία συνεχή χρόνια.
 • NAIA-2ος Σκόρερ μεταξύ των Πανεπιστημίων Αμερικής
 • NAIA-Παναμερικανικός Παίκτης Ποδοσφαίρου

ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

 • Ποδοσφαιριστής Ανόρθωσης (1976-1978). Έπαιξε σε προωθημένη θέση σκοράροντας συνολικά 20 τέρματα
 • Ποδοσφαιριστής Παγκυπρίου Νέας Υόρκης (1979-1981). Έπαιξε σε προωθημένη θέση σκοράροντας συνολικά 20 τέρματα
 • Ποδοσφαιριστής Πανεπιστημίου Ντένβερ (1981-1984). Έπαιξε σε προωθημένη θέση σκοράροντας συνολικά 104 τέρματα
 • Ποδοσφαιριστής Ένωσης Νέων Παραλιμνίου (1986-1988). Έπαιξε σε προωθημένη θέση σκοράροντας συνολικά 10 τέρματα
 • Ποδοσφαιριστής Αναγέννησης Δερύνειας (1988-1989)
 • Πετοσφαιριστής Ένωσης Νέων Παραλιμνίου (1974-1976)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 • Γραμματέας Σχολικής Εφορείας Παραλιμνίου
 • Μέλος του Κυπριακού Ομίλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης
 • Μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων
 • Μέλος του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου
 • Μέλος του Αμερικάνικου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων
 • Πρόεδρος του Ομίλου Σκουός Αμμοχώστου
 • Πρώην Πρόεδρος Πολυτέκνων της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου
 • Πρώην Πρόεδρος Γυμναστικού Συλλόγου Ευαγόρα (κλιμάκιο Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου)
 • Πρώην Πρόεδρος Ροταριανού Ομίλου Αμμοχώστου Κάβο-Γκρέκο
 • Μέλος σε ευαγή και φιλανθρωπικά ιδρύματα
 • Αρθρογραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά σχετικά με θέματα Ξενοδοχειακής και Τουριστικής και Επισιτιστικής Βιομηχανίας
 • Γλώσσες: Ελληνική και Αγγλική

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

 • Εθνική Φρουρά, Δεκανέας (1976 – 1978)